Atnaujinto renginių organizavimo paslaugų įmonėms dizaino sukūrimas
13.1.1-LVPA-K-861-01-0594
UAB „Žiogų pieva“, 302553636
Finansuojama – ES struktūrinių fondų ir LR Valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – Sukurti originalius naujų įmonės renginių organizavimo paslaugų dizainus ir rinkodaros sprendimus

Projekto uždavinys – Įmonių renginiams skirtų paslaugų naujo dizaino sprendimo sukūrimas ir įdiegimas

Projekto veikla – Originalių paslaugų (netechnologinių inovacijų) bei rinkodaros inovacijų sprendimų sukūrimas ir diegimas

Rezultatai – Trejus metus po projekto finansavimo pabaigos bus užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų taisyklių IV skyriaus dvidešimt septintajame skirsnyje nustatyta tvarka. Projekto rezultatai ne tik bus naudojami po projekto įgyvendinimo, bet ir numatoma juos nuolatos tobulinti, pritaikant prie besikeičiančių sąlygų, aktualijų. Prie projekto veiklų tęstinumo prisidės tiek įmonės administracijos, tiek rinkodaros (marketingo) specialistai. Projekto veiklų tęstinumas bus finansuojamas įmonės lėšomis, įsigyjant kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų teikiamas inovatyvias, profesionalias paslaugas.